Dit jaar slaan Stichting tegen Kanker en de Filmindustrie de handen in elkaar voor de campagne

«1 TICKET VOOR HET LEVEN»

Op 4 februari, Wereldkankerdag, gaat van elk verkocht bioscoopticket 1€ naar Stichting tegen Kanker. Ga op zaterdag 4 februari naar de bioscoop, want elke euro telt om kankeronderzoek te ondersteunen.

Help ons samen hoop om te zetten in overwinning!

WIST JE DAT IN BIJNA 30 JAAR HET STERFTECIJFER VOOR KANKER STERK IS GEDAALD?

Geschat wordt dat in deze periode alleen al in België 185.000 mensen extra kanker hebben overleefd. Deze sterftedaling is het resultaat van zowel vooruitgang in het wetenschappelijk kankeronderzoek en betere behandelingen, alsook van betere preventie en vroegtijdige opsporing.

De berekening van dit extra aantal geredde levens werd uitgevoerd door de Stichting Kankerregister. Als de sterftecijfers voor kanker op het niveau van 1989 waren gebleven, zouden er in bijna 30 jaar 185.000 meer sterfgevallen in België zijn geweest…
De vermeden sterfgevallen zijn dus recht evenredig met de extra levens die zijn gered dankzij de vooruitgang in de strijd tegen kanker.
Het zijn deze steeds toenemende aantallen geredde levens die Stichting tegen Kanker ertoe aanzetten het meest veelbelovende onderzoek aan de Belgische universiteiten te financieren. In de afgelopen 30 jaar zijn meer dan 1.000 onderzoeksteams op deze manier ondersteund.

Dankzij deze onvermoeibare inspanningen op het gebied van kankeronderzoek, performantere behandelingen en betere preventie, wordt in ons land nu elke 90 minuten een extra leven gered. De lengte van je film!

DE BIOSCOPEN

Zoek de dichtsbijzijnde bioscoop

De Federatie van Cinema’s van België groepeert op dit moment 311 Belgische bioscoopzalen in al hun diversiteit: Middelgrote (inter-)nationale groepen, kleine exploitatie en Art Houses.

Als belangrijkste rol heeft FCB de enige vertegenwoordiger te zijn van het geheel van de bioscoopzalen tegenover alle mogelijke partijen, zoals de Overheidsinstanties (Ministerie van Economie, Ministerie van Arbeid, Ministeries van Cultuur, Ministerie van Justitie, enz…), de Gemeenschappen, alsook tegenover andere organisaties zoals Sabam, VFDB, vakbonden, enz… en tegenover de pers.

Promotie is een andere rol van FCB. Ze neemt elk jaar deel aan de organisatie van het Filmfeest (We Love Cinema Days).

FCB verzekert eveneens de opdrachten van elke beroepsvereniging: Sociale dialoog, raadgeving aan haar leden, enz…

Film Matters is de vereniging die actief de belangen van filmdistributeurs in België vertegenwoordigt. Hun leden zijn zowel Hollywood-studio’s (zoals Sony, Disney of Warner Bros) als de ‘independents’ (zoals Cinéart, KFD of Paradiso) die samen de overgrote meerderheid van de film die in België uitgebrachte worden vertegenwoordigen.

De filmdistributeur is een essentiële schakel tussen een filmproductiebedrijf en de zaalexploitant of elk ander type vertoner. Hij definieert het potentieel van de films en de voorwaarden voor hun vertoning.

STICHTING TEGEN KANKER IS DE ENIGE NATIONALE EN ONAFHANKELIJKE KANKERORGANISATIE IN BELGÏE.
Dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze donateurs en legaten kunnen wij onze 3 missies realiseren:

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK FINANCIEEL ONDERSTEUNEN

PREVENTIE

STEUN EN BEGELEIDING VAN PATÏENTEN, NAASTEN EN ACTOREN OP HET TERREIN

De spectaculaire evolutie van het aantal mensen dat kanker overleeft, motiveert ons om onze inspanningen elke dag voort te zetten. In 30 jaar tijd zijn meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van kanker gefinancierd.

HELP ONS SAMEN HOOP OM TE ZETTEN IN OVERWINNING!

Elk jaar krijgen gemiddeld 70.000 mensen de woorden ‘Je hebt kanker’ te horen. Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek, genezen meer en meer mensen van kanker. En dit dankzij jou. Doe een gift om ons te steunen in deze strijd. Indien het totaal van je giften 40 euro of meer bedraagt op jaarbasis, ontvang je van ons een fiscaal attest

© Stichting tegen kanker Privacy & Cookies Designed by .